Oppføringer av Geir Ertzgaard

,

#26 Knut Victor Nitschke Rørholt – Elev på Globall (Ball & Reise) 2018-19, stipendiat 2019-20

Vi har stilt 20 spørsmål til en rekke personer som har det til felles at de har en tilknytning til Solborg – nåværende og tidligere elever, lærere og andre som har med skolen å gjøre. Knut Victor Nitschke Rørholt gikk idrettslinja på videregående før Kragerøværingen begynte på Solborg i 2018. Nå er han stipendiat på […]